VEM VILL DU FRÅGA

Ta reda på vad era kunder, medarbetare, patienter eller medlemmar tycker. Vi är specialister på att mäta kundnöjdhet, nöjdkundindex, rekommendationsbenägenhet, kundupplevelse och patientupplevd kvalitet.

MÄT MED RÄTT METOD

Vi samlar in kundfeedback i touchskärmar, med QR-koder, webb-enkäter eller med sms och e-postenkäter. Tillsammans väljer vi den metod som är bäst för er verksamhet.

VI ÄR HELHETSLEVERANTÖREN

Låt oss hjälpa er med hela kedjan från val av metod, frågeställning till analys och insikt. Vi tar hand om hårdvara, mjukvara och levererar kundinsikter samt förslag på förbättringsåtgärder till er.

Touchpoint feedbackstation

MÄT KUNDUPPLEVELSEN VARJE DAG

Mät kundupplevelsen på plats med Touchpoints feedbackenheter. Vi levererar en komplett feedbackenhet med en frågeapp i surfplatta placerad i ett ställ. Vi har mycket tåliga golv-, vägg-, buss- och bordsställ tillverkade i stål. Våra ställ produceras i Sverige och levereras färdigmonterade. Du behöver bara starta surfplattan och klicka på appen för att komma igång. Nya kunder blir ofta överraskade av hur många besökare som svarar på kundenkäten.

SKICKA KUNDENKÄTER PER E-POST OCH SMS

I vår webb-portal skickar  ni enkelt enkäter till medarbetare eller kunder per e-post och sms. Ladda in mottagarlistor och lägg in er enkät snabbt och enkelt. Välj bland färdiga kund- och medarbetarenkäter eller gör era egna. Vi är utbildade statistiker och hjälper er om ni vill. Ni gör allt i molnet och alla resultat samlas i tydliga grafer på samma plats, oavsett val av metod. Många kunder väljer oss eftersom de får alla insamlingsmetoder i ett och samma system.

Touchpoint enkät kundfeedback i mobiltelefon
touchpoint web-pop up på hemsidor

SAMLA KUNDFEEDBACK PÅ ER HEMSIDA

Med vår smarta webb-enkät kan ni enkelt samla in feedback via er hemsida. Idag är hemsidan ofta den första platsen där företag möter sina kunder och därför är det viktigt att förstå vad kunderna tycker om den. Är det enkelt att hitta rätt information och genomföra ett köp? Med vårt verktyg är det lätt att komma igång med en kundenkät på er hemsida och du följer resultatet i vår webb-portal.

MÄT KUNDUPPLEVELSEN MED QR-KODER

Med QR-kodsenkäter kan du samla in besökarnas feedback överallt. Kundenkäter med QR-koder är ett mycket kostnadseffektivt sätt att samla in kundfeedback i utsatta miljöer. De är bra för att mäta kundupplevelsen på ex. obemannade bensinstationer, i en busskur eller på ett tåg. Det är enkelt att nå kunderna där de är befinner sig och kunden svarar med sin mobiltelefon genom att scanna QR-koden. Ni får information om kundnöjdheten i realtid.

SE UTFALLET SAMMANSTÄLLT I GRAFER

Webbportal med kundfeedback i färdiga grafer

ALLT PÅ ETT STÄLLE

Med Touchpoints kraftfulla webb-portal behöver du endast ett verktyg för att administrera alla dina insamlingsmetoder och kundundersökningar. Du kan enkelt bygga helt egna kundenkäter eller använda våra färdiga frågemallar.

SAMMANSTÄLLT & KLART

I vår webb-portal sammanställs insamlad kundfeedback till tydliga grafer. Du ser snabbt en tydlig bild av kundupplevelsen och kan enkelt följa utveckling och trender. Du kan även få resultatet som automatiska rapporter per e-post.

VÅRD OCH OMSORG

Vill ni följa upp ert kvalitetsarbete inom vården oavsett om ni har fysiska besök eller besök via digitala kanaler? Vi har lång erfarenhet att mäta patientupplevd kvalitet på sjukhus, vårdcentraler, chattar och videomöten. Med Touchpoints mätmetoder kan du enkelt mäta patientupplevelsen varje dag.

Touchpoint är ett effektivt komplement till den nationella patientenkäten där mätningen sker sällan.

Läs om hur Capio samlar in kundfeedback plats med hjälp av frågor i touchskärmar.

RETAIL

Touchpoints feedbackenheter hjälper många retailföretag att säkerställa hög kvalitet i kundmötet på plats i butik. För att skapa en helhetsbild av kundupplevelsen hjälper vi även butikskedjor att samla in kundfeedback på hemsida, eftermarknad och kundsupport.

Vi använder flera digitala insamlingsmetoder för  att mäta kundupplevelsen i alla Touchpoints. Våra metoder gör det enkelt att i realtid jämföra kundnöjdhet i butiker, regioner och digitala kanaler.

Klicka på knappen för att läsa om hur vi arbetar tillsammans med NetonNet.

HOTELL OCH RESTAURANG

För hotell och restauranger är det extra viktigt att kunderna rekommenderar upplevelsen till vänner och bekanta. Med Touchpoints feedbackenheter placerade vid utgångar och receptioner mäter vi kundernas rekommendationsgrad varje dag.

Det är enkelt för besökarna att ge sin feedback på touchskärmar. Den snabba återkopplingen ger verksamheten möjlighet att åtgärda problem som kan påverka kundnöjdheten negativt.

Läs mer om hur Bergendal Meetings framgångsrikt använder Touchpoint.

Postnord use Touchpoint customer suvey

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Touchpoint erbjuder effektiva metoder för att samla in kundernas feedback på bussar, tåg och vid utlämningsställen. Vi erbjuder både kundundersökningar med QR-koder och i touchskärmar anpassade för bussar och tåg. QR-kodsenkäter är en effektiv metod för insamling av kundfeedback i utsatta miljöer där tillgång till el saknas.

Vi gör även automatiserade sms-enkäter för att utvärdera kundupplevelsen efter leverans.

Läs mer om hur Postnord använder Touchpoint

MEDARBETARE

Vi hjälper företag att göra återkommande medarbetarenkäter. Båda den större årliga medarbetarenkäten och tempmätningar med tätare frekvens. Med snabba tempmätningar kan våra kunder följa hur medarbetarna trivs på sitt arbete och säkerställa en god arbetsmiljö. Våra kunder kan tidigt upptäcka och stoppa en negativ utveckling.

Läs mer hur vi tillsammans med Kungsleden jobbar för en bättre arbetsmiljö.

 
Unilabs använder Touchpoint kundfeedback
Viking Line använder Touchpoint kundenkät
Region Gävleborg använder Touchpoint patientfeedback
Bergendal use Touchpoint - customer suvey
SAS använder Touchpoint kundenkät applikation
St1 a Touchpoint customer survey tablet application
Samsung Touchpoint customer survey application
Praktikertjänst use Touchpoint feedback system
Previa use Touchpoint customer Feedback surveys

FEEDBACKENHETER ANPASSADE
FÖR DIN MILJÖ

Vi har ställ för olika miljöer. Våra golvställ är lätta att placera där du vill. Bordsställ passar för receptioner. Busshållare för montering på väggar, tåg eller bussar. Alla våra hållare tillverkas i pulverlackerad stål och är mycket tåliga.