”Med Touchpoints terminaler kan vi snabbt och enkelt ställa frågor till våra besökare. Vi samlar in feedback om hur verksamheten uppfyller krav och förväntningar. Med snabb feedback kan vi snabbt göra förbättringar som våra besökare uppskattar”

FREDRIK RIDDERBACKE – MARKNADSCHEF

Arena Skövde

Med hjälp av två stycken Touchpoint undersökningsenheter samlar Arena Skövde in besökarnas återkoppling om hur de upplever besöket på Arenan.

Enheterna har använts för bland annat att mäta bastuupplevelsen, matupplevelsen och för att samla in namnförslag för den nya poolen.

Mer om kund

Arena Skövde är en mötesplats för alla generationer! Eller vad sägs om motionssimning, upplevelsebad och relax, idrott på elitnivå samt internationella mästerskap, konserter med Sveriges artistelit, mässor, bowling och gym under ett och samma tak?

Läs mer på: www.arenaskovde.se