Touchpoint insamling av patientfeedback

”Vi använder Touchpoints kundenkät för att mäta vilken kvalitet vi levererar på våra mottagningar. Metoden ger oss möjlighet att mäta patientupplevelsen varje dag vilket ger oss ett bra stöd i vårt förbättringsarbete”

EVA WESTERMAN, KVALITETSCHEF CAPIO NÄRSJUKVÅRD

Capio

Capio har utrustat fler än 100 st av sina vårdcentraler och specialistkliniker med Touchpoint undersökningsenheter.

Inom affärsområdet Capio Närsjukvård som bedriver primärvård svarar patienterna varje dag på frågor om hur de upplever sitt besök på vårdcentralerna. Varje vårdcentral följer noga sitt resultat och arbetar kontinuerligt med förbättringar av verksamheten. Det stora antalet svar ger ett bra underlag för veckovis uppföljning. Utfallet för varje vårdcentral presenteras även i Capio Närsjukvårds publika kvalitetsrapport som ges ut 2 ggr/år.

Mer om kund

Genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler erbjuder Capio ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri.

I Sverige har Capio ett akutsjukhus, två närsjukhus, 30 mottagningar inom specialistvård, 18 psykiatrimottagningar, 77 vårdcentraler och ett antal mottagningar inom primärvården såsom BVC, barnmorskemottagningar och rehab.

Läs mer på: www.capio.se