Touchpoint insamling av patientfeedback

”Vi använder Touchpoints kundenkät för att mäta vilken kvalitet vi levererar på våra mottagningar. Metoden ger oss möjlighet att mäta patientupplevelsen varje dag vilket ger oss ett bra stöd i vårt förbättringsarbete”

EVA WESTERMAN, KVALITETSCHEF CAPIO NÄRSJUKVÅRD

Capio

Capio mäter den patientupplevda kvaliteten på sina vårdcentraler, specialistkliniker och digitala kanaler med hjälp av flera tjänster från Touchpoint.

På Capios mottagningar besvarar patienterna varje dag på frågor om hur de upplever sitt besök. Varje mottagning följer noga sitt resultat och arbetar kontinuerligt med förbättringar av verksamheten. Det stora antalet insamlade svar ger ett bra underlag för löpande uppföljning. Utfallet för varje mottagning presenteras i Capios publika kvalitetsrapporter.

Mer om kund

Genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler erbjuder Capio ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri.

I Sverige har Capio ett akutsjukhus, två närsjukhus, 30 mottagningar inom specialistvård, 18 psykiatrimottagningar, 77 vårdcentraler och ett antal mottagningar inom primärvården såsom BVC, barnmorskemottagningar och rehab.

Läs mer på: www.capio.se