Danderyds sjukhus använder Touchpoint patientfeedback

“Fördelen med Touchpoint är att man i realtid ser vad som snabbt måste åtgärdas-förbättras. Systemet kan också användas för att fånga medarbetares synpunkter och förslag till förbättringar. Vi kan till exempel fånga upp vad man tycker om ett schemaförslag på ett snabbt och för oss smidigt sätt.”

STEFAN OLSSON, KLINIKASSISTENT AKUTMOTTAGNINGEN

Danderyds sjukhus

Danderyds Sjukhus använder Touchpoints feedbackenheter inom flera områden som akutvården, obstetrik, gynekologi, infektion, röntgen och tal.

Syftet med mätningarna är att upprätthålla hög kvalitet i den dagliga verksamheten och är ett komplement till den nationella patientenkäten som görs vartannat år. Med hjälp av direkt feedback från patienterna och löpande övervakning av patientupplevelsen säkerställer Danderyd sjukhus en god patientupplevelse.

Tjänsten har även använts till att mäta hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö eller hur vissa interna processer kan förbättras.

Mer om kund

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Där bedrivs universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. Det viktigaste för medarbetarna är att patienterna känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar personalen mot varje dag – tillsammans.

Danderyds Sjukhus AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB. De erbjuder specialistvård med huvudsaklig inriktning på internmedicin, kardiologi, ortopedi, obstetrik och gynekologi samt kirurgi och urologi.

Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds där.

Läs mer på www.ds.se