”Vår årliga enkät mäter trivseln bland våra medarbetare. Enkäten blir till handlingsplaner utifrån de utmaningar vi identifierar i medarbetarnas feedback. Med Touchpoint får vi även snabba tempmätningar vilket gör att vi kan följa utvecklingen över tid. Det ger oss en bättre bild av medarbetarnas vardag.” 

HANNA BRANDSTRÖM – HR CHEF

Kungsleden

Kungsleden samlar årligen in medarbetarnas åsikter med en djuplodande e-postenkät med fokus på trivsel, arbetsmiljö och ledarskap. Vi på Touchpoint  Research tar hand om hela processen från insamling till sammanställning samt redovisning av resultatet.

Kungsleden har utöver den årliga enkäten installerat Touchpoint feedbackenheter på sina största kontor för att dagligen samla in medarbetarnas åsikter om arbetssituationen.

Med hjälp av Touchpoints webbenkät har medarbetarna även möjlighet att svara på frågor om sin arbetsdag på intranätet.

Ledningen följer hur medarbetarnas trivsel utvecklas över tid och kan snabbt agera om utvecklingen är negativ.

Mer om kund

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. De skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

läs mer på www.kungsleden.se