Touchpoint customer feedback Postnord

”Med Touchpoints feedbackenheter samlar vi in kundernas åsikter varje dag på våra service-points och kan säkerställa en hög kvalitet i kundmötet. Touchpoint är ett bra stöd för vårt arbete mot en bättre kundupplevelse.”

STEFAN LINDBLOM, QUALITY SPECIALIST

Postnord

Postnord använder Touchpoints feedbackenheter för att mäta hur kunderna upplever service och tillgänglighet på Postnords utlämningsställen.

Resultaten presenteras löpande för medarbetarna på Postnords intranät samt för ledningsgrupp med målet att driva förbättringsarbetet.

Mer om kund

Under 2017 levererade PostNord 4,3 miljarder brev och försändelser samt 154 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

Med sin expertis och sitt unika distributionsnät utvecklar PostNord förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik.

PostNord är det gemensamma varumärket och i kombination med de välkända postsymbolerna erbjuder de post- och kommunikationstjänster i Sverige och Danmark.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan PostDanmark A/S och Posten AB 2009. Moderbolaget PostNord AB är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. PostNord ägs till 40 % av den danska staten och till 60 % av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna.

Läs mer på www.postnord.com