“Genom att ersätta våra pappersenkäter med Touchpoints metod får vi snabbare veta vad våra patienter tycker. Vi slipper en massa pappersarbete och kan spendera mer tid på våra patienter.”

LENA SAHLQVIST, MARKNADSCHEF

Praktikertjänst Röntgen

Praktikertjänst Röntgen har utrustat nio röntgenmottagningar med Touchpoint-enheter. Dagligen mäter de hur kunderna upplever bemötande samt kvalitet på mottagningarna.

Informationen samlas in och rapporteras till ledningsgruppen och är ett viktigt verktyg för att säkerställa att Praktikertjänst röntgen kontinuerligt levererar vård med hög kvalitet.

Mer om kund

Praktikertjänst Röntgen AB är en av landets största privata vårdgivare av bilddiagnostik – med nio mottagningar i Stockholm samt en mottagning i Malmö, Västerås och Uppsala.

De erbjuder kostnadseffektiv röntgendiagnostik av högsta kvalitet till nytta för både patienter, remittenter och beställare. Praktikertjänst Röntgen AB är en del av Praktikertjänst som är den största koncernen inom privat tandvård och hälso och sjukvård i Sverige.

Läs mer på: www.ptjrontgen.se