”Vi använder Touchpoints terminaler för att säkerställa att vi kontinuerligt håller en hög servicenivå och har nöjda kunder på våra bussar. Det är av högsta vikt att vi håller en hög kvalitet på tjänsten vi levererar.” 

JAAFAR ALSHAMMARI – TRAFIKLEDARE SWEDAVIA

Swedavia Buss-service

Swedavia har installerat Touchpoints feedbackenheter på sina bussar. Passagerarna kan då enkelt svara på frågor om hur de upplever bussresan.

Resultatet följs kontinuerligt av driftledningen för att säkerställa en hög servicenivå och säkerställa en hög kundnöjdhet.

Mer om kund

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Dears roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 800 medarbetare.

Swedavia ansvarar för driften av busstrafiken mellan Arlandas parkeringar och terminaler. Fler än 35 bussar trafikerar sträckan dygnet runt 365 dagar om året.

Läs mer på: www.swedavia.se